De gemeenschap, onze prioriteit bij het terug naar school gaan

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als Nieuws

Sing Out Brussels! hervatte zijn activiteiten begin september. De eerste twee repetities waren gewijd aan het herstel van de menselijke en muzikale band na een pauze van twee maanden.

Na een zomerstop van twee maanden is de bel weer gegaan voor de leden van Sing Out Brussels! Tijdens de vakantie bleek uit onze jaarlijkse interne enquête dat koorleden behoefte hadden aan meer tijd om elkaar te leren kennen en contacten te leggen. Het afgelopen seizoen stond in het teken van een groot aantal concerten en het leren van een heel nieuw repertoire, waardoor er weinig tijd overbleef voor sociale activiteiten.

Reünie op het Elzenhof terras
En een reünie met onze Pink Room!

Het koor heeft daarom zijn Joy Team (een team van vrijwilligers) versterkt dat zich inzet voor gemeenschapsvorming. Tijdens de eerste twee repetities bood het team een breed scala aan activiteiten aan. Op de eerste avond namen we de tijd om de goede en minder goede tijden van de zomer met elkaar te delen en in kleine groepjes deelden we onze beste herinneringen aan het afgelopen seizoen. Tijdens de tweede repetitie concentreerden de activiteiten zich op het opnieuw verbinden door middel van liederen uit ons repertoire, een samenwerkingsspel en momenten van uitwisseling over hoe het koor ons leven heeft beïnvloed en vice versa, of over onze persoonlijke doelen binnen het koor in de komende jaren.

Niet gemakkelijk om uit te zoeken…

Maar natuurlijk hebben we ook gezongen! Onze koorleidster, Emily Allison, stelde muzikale improvisatieactiviteiten voor, evenals ritmeoefeningen (ritmewerk zal onze belangrijkste prioriteit zijn dit seizoen). We hebben ook ons repertoire opnieuw bekeken door het op een andere manier uit te voeren, in situaties die op het eerste gezicht misschien ongemakkelijk lijken, om wederzijds luisteren en het zoeken naar een groepsgeluid aan te moedigen. We zongen bijvoorbeeld in een kring, met de rug naar elkaar toe, of in het donker (een moment dat ons een zeer intense en ontroerende uitvoering van Creep en Wall in mijn hoofd opleverde).

In ritme!
Kun je niets zien? Luister gewoon!

Dit gemeenschapswerk zal het hele seizoen doorgaan, want het leren van ons nieuwe repertoire zal anderhalf jaar in beslag nemen. De komende weken staan in het teken van het voorbereiden van onze studio-opname, voordat we in november nieuwe gezichten in het koor verwelkomen.