De nieuwe Raad van Bestuur is eraan begonnen

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als Nieuws

De Algemene Vergadering van Sing Out Brussels! vond plaats op zaterdag 4 september. De leden kozen de nieuwe Raad van Bestuur die verantwoordelijk is voor het beheer van de vzw.

De algemene vergadering was een gelegenheid voor leden om de presentatie van het activiteitenverslag voor seizoen 3 (2020-2021) bij te wonen, een heel bijzonder seizoen omdat het bijna uitsluitend in quarantaine  plaatsvond. Zoals je in ons activiteitenverslag kunt lezen, zijn we er toch in geslaagd om verschillende projecten te realiseren en online activiteiten te organiseren.

De leden keurden ook de rekeningen van de vzw goed en gaven kwijting aan de bestuurders. Julie Loriaux, voorzitter, Joan Lanfranco Pari, ondervoorzitter en Patrick Struelens, administrateur, waren niet herkiesbaar. Het hele koor bedankt hen voor hun werk! Marina Belotti en Kelci Wilford zijn halverwege hun termijn van twee jaar. Christophe Cordier was kandidaat om lid te worden van de CA en werd gekozen door de leden.

Diezelfde dag nog nam Sing Out Brussels! de leiding over de RainbowHouse-bar voor zijn Fabulous Opening Party!

Een paar dagen later kwam de nieuwe Raad van Bestuur voor het eerst samen (het was ook de eerste keer sinds maart 2020 dat er een face-to-face vergadering werd gehouden) en verdeelde de taken. Christophe Cordier werd voorzitter, Kelci Wilford vice-voorzitter en Marina Belotti penningmeester. Aan werk geen gebrek om tijdens dit seizoen de vele projecten van onze VZW te realiseren!