Audities 2021 -Kwaliteit en inclusiviteit verzoenen

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als Nieuws
Join us and Sing Out!

En tant que groupe inclusif, nous aimerions bien sûr accueillir toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre. Mais c’est impossible !

En 2020-2021, Sing Out Brussels! comptait 60 membres… et 65 personnes se sont inscrites sur notre liste d’attente en cours de saison. De quoi multiplier le nombre de membres par deux, ou créer une deuxième chorale.

Van bij de start hadden we besloten dat Sing Out de auditieperiode zou beperkten tot het begin van elk seizoen. Het creëren van samenhang (vocaal en sociaal) binnen de groep kost namelijk tijd. We hebben dus stabiliteit nodig. Op zeer zeldzame uitzonderingen na (bijvoorbeeld als een zangsectie in de loop van het seizoen leden verliest), verwelkomen we daarom geen nieuwe leden in de loop van het seizoen.

Vanaf het begin hebben we ons afgevraagd hoe we onze aandacht voor inclusiviteit kunnen verzoenen met ons verlangen naar muzikale kwaliteit. We willen iedereen dezelfde kans geven om zich bij ons aan te sluiten. Aan het begin van ons verhaal werd iedereen die op onze wachtlijst stond uitgenodigd om auditie te doen. In seizoen 1 zag onze koordirigent meer dan 70 kandidaten. Al snel bereikte dit model zijn grenzen. Zolang we maar een dozijn nieuwe leden per seizoen nodig hadden, had het weinig zin om zoveel mensen auditie te laten doen. Daarnaast was het gevoel van tijdverlies groo,t omdat meerdere kandidaten niet op de auditie kwamen opdagen en hun beweegredenen ons niet altijd even duidelijk leken.

Het was uiteindelijk de pandemie die ons dwong ons aan te passen. Omdat het in de zomer van 2020 onmogelijk was om zoveel mensen face-to-face te ontvangen, hebben we een methode van auditie op afstand getest. Ten eerste hebben we ons online formulier aangepast zodat elke kandidaat ons kan vertellen over hun motivaties om lid te worden van het koor. Vervolgens hebben we elke persoon op onze wachtlijst de bladmuziek van twee van onze liedjes en de stemopnames gestuurd. Om auditie te kunnen doen voor onze koordirigent, moeten kandidaten ons een opname van een vooraf gedefinieerd stukje muziek sturen. Zo kunnen we hun motivatie testen omdat ze thuis een voorbereidende klus hebben. We merkten dat iets meer dan een derde van de sollicitanten ons bestanden heeft opgestuurd. Na het beluisteren van onze koordirigent gaat ongeveer 2/3 van hen door naar een fysieke bijeenkomst. Deze bijeenkomst omvat drie delen: eerst een presentatie van onze welkomstbrochure door een aantal van onze leden en een vraag-en-antwoordsessie over het koorproject en de werking ervan, daarna een auditie met onze koordirigent die het bereik van elke persoon beoordeelt. Tot slot zingen de kandidaten, begeleid door leden van Sing Out, de twee liedjes die ze voor de auditie hadden voorbereid in koor.

Dit vrij formele kader laat natuurlijk ruimte voor flexibiliteit. Zo leggen we in de e-mail die naar kandidaten wordt gestuurd uit dat als deze methode niet bij hen past, ze er met ons over kunnen praten om een alternatieve passende formule te vinden. Zij kunnen ook begeleid naar de fysieke auditie komen.

Cette année, sur 65 candidat.e.s inscrits en liste d’attente, 25 ont envoyé des fichiers, 18 ont été invité.e.s à auditionner et 15 ont finalement été retenu.e.s (trois personnes ne se sont pas présentées ou ont été placées en liste d’attente).

Deze methode heeft verschillende voordelen:

  • We selecteren mensen die echt betrokken zijn en bereid zijn om aan hun stukken te werken.
  • De rekruten hebben het gevoel bevoorrecht te zijn omdat ze verschillende tests met succes hebben doorstaan.
  • Er ontstaat vaak een hechte band tussen de mensen die elkaar tijdens de audities ontmoeten, wat hun integratie in het koor vergemakkelijkt.

Maar het heeft ook nadelen:

  • Mensen die nog nooit in een koor hebben gezongen, zijn in het nadeel omdat ze op zichzelf de oefening vanop afstand moeten uitvoeren.
  • De oefening vereist het hebben en beheersen van bepaalde technologische hulpmiddelen (bijvoorbeeld opnemen met een smartphone).
  • Mensen die onzeker zijn durven misschien niet mee te doen aan de oefening. Vooral omdat het vaak moeilijk is om met je eigen stem geconfronteerd te worden. Weinigen nemen contact met ons op om een ​​geschikte oefening aan te vragen.
  • Dit systeem lijkt ons discriminerend omdat ons koor overwegend blank, homoseksueel en lesbisch blijft, en van een hoog sociaal-economisch niveau. Transgender personen, mensen van kleur, mensen met lagere inkomens, doen niet mee aan de audities. Misschien om de hierboven genoemde redenen.
  • Veel mensen wachten tot september om zich in te schrijven voor de audities en komen daardoor te laat binnen het auditieproces. Weinigen reageren als ze tien maanden later worden benaderd om auditie te doen.

Deze manier van rekruteren lijkt ons op dit moment de beste gezien het grote aantal sollicitaties dat we ontvangen. Het is zeker niet perfect, maar het wordt voortdurend geëvalueerd.

En jij ? Hoe gaan de audities in jouw koor? Heb je goede praktijken om te delen, of advies om ons te geven? Aarzel niet om contact met ons op te nemen !