Listen, care & share: van ons koor een “veiligere ruimte” maken

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als Nieuws

Met de steun van Equal.Brussels wil het project “Listen, care & share” het welzijn binnen het koor verbeteren door er een “safer space” van te maken en geweldloze communicatie te ontwikkelen.

Het project “Listen, care & Share” ging op 22 september echt van start met een eerste workshop in het Frans, geleid door Aïda Yancy, projectmanager bij RainbowHouse Brussel. Aïda gaf ons tools en specifieke woordenschat om ons te helpen het begrip “safer space” te begrijpen. Deze workshop werd op 13 oktober in het Engels gegeven.

Dit project is ontstaan ​​na enkele interpersoonlijke incidenten die zich binnen ons koor hebben voorgedaan. De Raad van Bestuur wilde de situatie onderzoeken via  een welzijnsonderzoek waaruit bleek dat lesbofobie, transfobie, bifobie, vrouwenhaat, racisme of grossofobie bestond binnen onze groep die inclusief wil zijn. De Raad van Bestuur lanceerde daarom een ​​tweeledig project: “safer space” en geweldloze communicatie. Het project kreeg de steun van Equal.brussels.

De huidige workshops worden gevolgd door twee simulatieworkshops gericht op micro-agressies. Deze workshops vonden plaats tijdens ons werkweekend/koorweekend in Spa eind oktober. Vervolgens zullen onze leden begin 2022 deelnemen aan een workshop over geweldloze communicatie, georganiseerd in drie sessies en in drie talen.

Tegelijkertijd zullen enkele leden “gesprekken rond het haardvuur” organiseren met als doel de koorzangers elkaar beter te leren kennen en zo bepaalde barrières en vooroordelen te doorbreken.

Uiteindelijk zal het project leiden tot het opstellen van een manifest/gedragscode, die gedeeld kan worden met andere LGBTQI+ verenigingen in België alsook met leden van Legato, de Europese federatie van LGBTQI+ koren.