De toekomst van ons koor in bezinning

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als Nieuws

Wat zijn de doelen van ons koor voor de komende vier jaar? Ter voorbereiding van ons strategisch plan 2022-2026 organiseerden we een brainstormdag.

Sinds de oprichting in 2018, Sing Out Brussels! heeft een strategisch plan aangenomen voor de periode 2018-2022, om onze acties te sturen en de consistentie van onze projecten met de waarden van ons koor te verzekeren.

Nu deze eerste cyclus van vier jaar ten einde loopt, is het tijd om in de achteruitkijkspiegel te kijken om te zien wat we hebben bereikt, onze verbeterpunten te definiëren en dit strategisch plan voor de periode 2022 dienovereenkomstig bij te werken. -2026 . Een cruciale periode aangezien het zal eindigen met het Europese festival van LGBTQI+-koren Various Voices in Brussel.

De dag, voorbereid door de leden van ons Joy Strategy Team, vond op een leuke manier plaats in de vorm van workshops. In de ochtend moesten de koorzangers die deelnamen eerst een voltooid project vinden, voor elk punt ontwikkeld in het plan 2018-2022 (artistiek, communicatie, goed bestuur, gemeenschap, activisme, budget, rekrutering, enz.). Een goede manier om te beseffen hoe ver je bent gekomen! Vervolgens voerden we samen een SWOT-analyse uit (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) op basis van de huidige situatie van onze VZW.

Tijdens de middag keken we naar de toekomst en stemden we eerst voor de strategische doelstellingen die tot 2026 naar voren moesten worden gebracht. De as “Gemeenschap” (safe space, vrijwilligerswerk en sociale banden) wordt onder meer als prioriteit aangemerkt. Tot slot bespraken we in de vorm van een “wereldcafé” (roterende discussietafels) vier grote thema’s voor de toekomst van onze groep: rekrutering en integratie, vrijwilligerswerk, diversiteit en inclusiviteit, en evenwicht tussen het aantal projecten en de beschikbaarheid van koorzangers. Bevindingen, oplossingen en middelen: iedereen kon zijn ideeën inbrengen in een bijzondere constructieve sfeer.

Het Strategy Joy Team zal nu de vele elementen die tijdens deze dag zijn ontwikkeld samenvatten om het strategische plan aan te passen aan onze prioritaire doelstellingen. Het plan zal begin volgend seizoen nog moeten worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur en vervolgens door onze algemene vergadering.