Sing Out opende het Equinoxes festival

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als Nieuws

Op 8 april opende ons koor de tweede editie van het Equinoxes-festival, dat dit jaar in de Tricoterie werd georganiseerd. Een van onze koorleden, Manon, maakt deel uit van het organisatieteam van dit evenement. We stelden haar enkele vragen om meer te weten te komen over dit vernieuwende project.

Manon, jij bent vorig jaar bij het festivalteam gekomen. Kun je ons meer vertellen over de geschiedenis van dit feministische project?

Het festival is het idee van een groep vrienden die aan veel festivals in België deelnamen. Ze beseften dat er vaak weinig vrouwen geprogrammeerd stonden. Tegelijkertijd publiceerde Scivias, een netwerk van artiesten in de muziekwereld, een rapport waaruit bleek hoe weinig vrouwen op festivals vertegenwoordigd waren. Deze vrienden besloten de vzw Solidaire, Inclusive et Féministe (SIF) op te richten met als doel een festival op te zetten met vrouwen en mensen uit minderheden. Toen zorgde Covid ervoor dat het project werd uitgesteld en ik stapte in het avontuur kort voor de eerste editie in 2022.

Photo Diana Vos

Wat maakt de Equinoxes anders dan andere festivals?

Het festival wil niet alleen resoluut feministisch zijn, maar ook toegankelijk, inclusief en duurzaam. Wij vinden het essentieel om de ecologische impact van het festival zoveel mogelijk te beperken. Al onze locaties moeten toegankelijk zijn voor mensen met beperkte mobiliteit en zij hebben een bevoorrechte plaats om de podia te zien. We vertalen een groot deel van de concerten in gebarentaal. Mensen met gehoorapparaten kunnen zich aansluiten op een inductielus, waardoor ze kunnen genieten van een betere geluidskwaliteit, zonder feedback in hun oren. We hebben ook een ontvangstpunt om koptelefoons voor kinderen of kommen voor geleidehonden uit te delen…

De inclusiviteit blijkt vooral uit de zichtbaarheid die wij aan bepaalde verenigingen geven in het programma of op onze stands. We willen ook een band creëren met de wijk waarin het festival plaatsvindt. En we gebruiken het systeem van vrije en bewuste prijzen, zodat niemand om financiële redenen wordt verhinderd het evenement bij te wonen.

En dan is er natuurlijk je programmering…

Ons streven is om ten minste 50% vrouwen te programmeren. Maar in werkelijkheid ligt dat percentage veel hoger. De rest van het programma bestaat uit mensen die gewoonlijk niet gemakkelijk toegang hebben tot het podium: genderminderheden, raciale mensen. Dit jaar hebben we ook een dragshow geprogrammeerd.

Photo Diana Vos

Is dit een nieuw begin voor het festival dit jaar?

Ja, niet in de laatste plaats omdat de locatie is veranderd. De eerste editie vond plaats in Tour et Taxis. Het was een groot succes, met 1.000 tot 1.500 bezoekers. De resultaten waren zeer positief. We draaiden quitte, wat natuurlijk belangrijk is, maar het publiek was vooral erg behulpzaam en gaf ons enkele goede suggesties voor verbetering. In het algemeen kregen we veel feedback waaruit bleek dat het onderwerp relevant was. Dit stimuleerde ons om door te gaan.

Deze eerste editie vond plaats van 14.00 tot middernacht. Deze keer hebben we een verlengd festival voorgesteld van 12 tot 3 uur, met een echte slotnacht. Het is nog wat vroeg om een oordeel te vellen, maar er komt zeker een derde editie. Ons doel is om dit festival een blijvend karakter te geven.

Heb je iets toe te voegen?

Ons team is volledig vrijwillig. Het is een project dat ons na aan het hart ligt en een belangrijk engagement in de huidige maatschappij.

Dank aan Manon en het hele Equinoxes-team voor hun uitnodiging en hun welkom!