Een nieuw bestuur voor Sing Out

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als Nieuws

De leden van Sing Out Brussels!, bijeengekomen tijdens de algemene vergadering op 20 september, hebben een nieuw team gekozen om de VZW te leiden. Een verjongde, diverse en energieke raad van bestuur om nieuwe projecten te ontwikkelen.

De algemene vergadering is een belangrijk moment in het leven van onze vereniging. Elk jaar, aan het begin van het seizoen, presenteert het vertrekkende bestuur het activiteitenverslag en de rekeningen van het vorige seizoen. Vervolgens wordt het budget en het programma voor de activiteiten van het nieuwe seizoen gepresenteerd.

Dit jaar hebben we om de bijeenkomst aantrekkelijker te maken, het koor opgedeeld in drie taalkundige groepen. Dit heeft de uitwisselingen en vraag-en-antwoordsessies over soms technische maar wettelijk noodzakelijke informatie bevorderd. Transparantie staat bovendien centraal in alle activiteiten die door de VZW worden ondernomen.

De drie groepen zijn vervolgens samengekomen om over te gaan tot de stemmingen. Aan het einde van de avond kozen de leden het bestuur. Elk bestuurslid wordt voor een periode van twee jaar gekozen. Tijdens de ambtstermijn wordt Josephine Landgraf verkozen tot voorzitter. Ze wordt bijgestaan door Robbie Blake, vicevoorzitter en verantwoordelijk voor ons Joy Team Community Building. Tot slot blijft Marina Belotti verantwoordelijk voor onze financiën. Dit team wordt versterkt door de komst van vier nieuwe leden: Danielle Lyle, die toezicht zal houden op het Joy Team Creative, Kit Sainsbury, die de verantwoordelijkheid zal nemen voor het Joy Team Communication, Antoine Lemaire, die als schakel zal zijn met het Joy Team Strategy, en Sheila Gijsens, die Marina Belotti zal assisteren bij het beheer van de financiën.

Dit gemengde team is representatief voor het koor: vertegenwoordiging van alle stemmen (SATB), evenals niet-zingende leden, vertegenwoordiging van de drie talen van het koor, diversiteit in termen van nationaliteit, lengte van het lidmaatschap binnen de groep, en natuurlijk diverse genderidentiteiten en seksuele oriëntaties binnen onze LGBTQI+ vereniging.

De aftredende voorzitter, Christophe Cordier, werd hartelijk bedankt door de leden en ontving verschillende geschenken als blijk van waardering voor het werk dat hij gedurende vier jaar heeft verricht. Hij zal zich nu richten op de voorbereiding van het festival Various Voices Brussels 2026, binnen de speciaal daarvoor opgerichte VZW.

Het bestuur van Sing Out Brussels! is meteen aan de slag gegaan om de projecten voor de komende twee seizoenen te realiseren.