Verbetering van de besluitvorming in onze vzw

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als Nieuws

Verschillende van onze leden zijn getraind in “systemic consensing”, een collectieve besluitvormingsmethode gebaseerd op geweldloze communicatie. Het doel is onze praktijken te verbeteren en ervoor te zorgen dat elke stem wordt gehoord.

In onze vereniging nemen mensen dagelijks beslissingen die bindend zijn voor alle koorleden, omdat ze lid zijn van onze besluitvormingsstructuren (raad van bestuur, thematische Joy Teams…). Deze beslissingen betreffen bijvoorbeeld de werving van leden, de uitnodigingen die wij ontvangen, de keuze van het repertoire en het thema van de voorstellingen, de prijs die voor de activiteiten wordt gevraagd, het beheer van ons budget…

Deze beslissingen worden altijd genomen in het belang van de groep en met inachtneming van de waarden die wij verdedigen. Maar soms uiten koorleden hun onenigheid en ontstaan er conflicten. Dit is niet verwonderlijk in een groep van 85 verschillende mensen. Elk lid reageert op basis van hen leeftijd, genderidentiteit en seksuele geaardheid, maar ook op basis van hen muzikale smaak, financiële middelen, politieke affiniteiten en mate van betrokkenheid.

In het kader van het project “Listen, care & share”, gesteund door Equal.brussels, organiseerde onze VZW vorig jaar workshops om het begrip “safer space” te bespreken, met Aïda Yancy van het RainbowHouse, en om geweldloze communicatie te ontdekken, met Karin Ferfers, van het Hathor-Instituut. Karin Ferfers bood aan om de ervaring uit te breiden door een ochtend lang “systemische consensing” te ontdekken.

Deze methode van collectieve besluitvorming is gebaseerd op geweldloze communicatie en beoogt een besluit dat door de hele groep wordt gesteund. De methode is gebaseerd op het principe dat de beste beslissing de beslissing is die de minste weerstand oproept. Deze methode sluit dus de klassieke “voor of tegen” stemming of zachte consensus uit. Het gaat erom te luisteren naar de bedenkingen van de belanghebbenden tegen elk voorstel. Door naar hun behoeften te luisteren en een dialoog aan te gaan, kan de beslissing worden verbeterd en door iedereen worden gesteund. Deze aanpak stimuleert dus samenwerking en is gebaseerd op wat voor elk lid van de groep en voor het belang van de groep belangrijk is.

In deze 3 uur durende training werd deze methode geïntroduceerd bij enkele sleutelfiguren in ons koor (bestuursleden, vertrouwenspersonen, leden van de JT-strategie, dirigenten…). Wij willen het nu eerst in kleine groepen toepassen en het daarna met het hele koor testen. Op die manier toont onze VZW haar wil om haar praktijken te verbeteren en haar zorg om naar alle leden te luisteren.