Een gedragscode voor ons koor

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als Nieuws

Onze leden bespreken momenteel de toekomstige gedragscode van onze VZW, om overeenstemming te bereiken over gemeenschappelijke beginselen en over de middelen om deze te handhaven.

In kleine groepen wisselden koorleden in de zijlijn van onze repetities van gedachten om een gedragscode voor onze gemeenschap aan te passen en aan te nemen. In elke groep kunnen zich incidenten en conflicten voordoen. Het doel van deze workshops is om overeenstemming te bereiken over gemeenschappelijke principes en hoe deze te handhaven – om van Sing Out! een veiligere ruimte te maken voor elk lid. De meerderheid van onze leden heeft in januari en februari op vrijwillige basis deelgenomen aan een sessie van een uur. Een tweede sessie wordt in maart georganiseerd tijdens ons werkweekend in Hastière. Het doel is om deze gedragscode voor het einde van het seizoen aan te nemen.

Dit project maakt deel uit van het project “Listen, care & share” dat drie jaar geleden van start ging naar aanleiding van incidenten binnen onze organisatie. Sindsdien heeft Sing Out Brussels! een interne enquête uitgevoerd over het welzijn van haar leden en vervolgens opleidingen georganiseerd over het concept “safer space” en over geweldloze communicatie. Dit seizoen zijn de verantwoordelijken binnen de VZW opgeleid in de beslissingsmethode “systemic consensing“. Het debat over deze gedragscode is dus een nieuwe stap in de verwezenlijking van ons strategisch plan.